Frisk luft värd att andas

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Kvaliteten på inomhusluften har därför stor inverkan på vårt välbefinnande. Att ställa kvalitetskrav på den mat och vätska vi konsumerar är en självklarhet för de flesta, men hur är det med luften vi andas?
Varje dag behöver en vuxen människa 1 kg mat, 2 liter vätska och hela 25 000 liter luft. Då är det lätt att förstå vikten av en väl fungerande ventilation.
På Acticon tycker vi att luft ska ses som en färskvara precis som mat och dryck. Den ska vara ren och frisk samt varsamt behandlad för att ge bästa kvalitet.
Vi tror inte att friskluft mår bra av att processas i värme-växlare och centrala filter för att sedan transporteras i huset genom långa, ibland smutsiga, ventilationskanaler. Då är det inte längre frisk luft.
För att bibehålla sin naturliga kvalitet och fräschör bör luften hämtas så nära råvarukällan som möjligt, d v s ta kortast möjliga väg in i bostaden. Det är så vi vill skapa ett sunt inomhusklimat med frisk luft värd att andas.

Frisk luft värd att andas - Acticon