Tilluftskåpa Evac-T

Kökskåpa med tilluft, styrluft och frånluft

  • Kökskåpa med tilluft, styrluft och frånluft
  • Levereras i delar för montage på arbetsplatsen
  • Elegant infällda tilluftsdon med reglerbar komfortdysa
  • Trådnätsfilter eller effektiva cyklonfiltret Cyklotec
  • Belysning T5 i täthetsklass IP 65
  • Tillbehör: UV-ljusrening och brandsläcksystem
Tilluftskåpa Evac-T

Funktion

Friskluften tillförs köket via kåpans tilluftsdon. Med den reglerbara komfortdysan i luftdonets front, kan kökspersonalen styra en mindre mängd luft i önskad riktning. Förorenad luft sugs upp i kåpans filter och förs bort i frånluftskanalen. Styrluften förstärker kåpans effekt och hindrar förorenad luft att läcka ut under kåpan.

Utförande

Kåpan tillverkas med sidor i mattborstad rostfri stålplåt eller skiktlimmat laminatglas (3+3 mm). Evac-T har som standard höjden 350 eller 550 mm, exklusive mantel. Övriga mått kan väljas fritt. Kåpsidorna levereras fullt färdiga i sektioner upp till 3 meters längd, vilket ytterligare förenklar installationen. I kåpan ingår ett tätt kassettak i eloxerad aluminium eller rostfri stålplåt. Evac levereras i måttanpassade delar för montage på arbetsplatsen.

Modeller

Kåpan kan beställas i valfritt antal sidor.

Belysning

Belysningsarmaturen är utanpåliggande och godkänd i täthetsklass IP 65, vilket innebär att den är dammtät och spolbar. Armaturen är försedd med HF-don och energisnåla T5-rör (14, 28 och 49 W). Lysrörens ljustemperatur är 3000 K, varmvit. Armaturens längd är ca 700 mm (14 W), 1300 mm (28 W) eller 1600 mm (49 W).
Vi kan också leverera LED-belysning med eller utan DALI styrning. DALI står för Digital Addressable Lighting Interface och är ett mycket flexibelt digitalt adresserbart protokoll.

Mått

Kåpans höjd H = 550 eller 350 mm.
Längd, bredd och mantelns höjd M kan väljas fritt. Anslutningarna för tilluft har nippelstos med gummiringstätning.

Rekommenderade luftflöden

Frånluft: se filter under fliken TILLBEHÖR
Tilluft: Tabellen visar hur mycket luft som kan tillföras per tilluftspridare. Vid leverans är varje luftdon, inom sitt flödesområde, injusterat för ett statiskt tryckfall på 20 Pa.

Tilluft
l/s
Kåpans
höjd
Spridarens
höjd hs
Anslutning
ØDT mm
50-110350260200
50-110550260200
90-195550460250
frånluftskåpa evac-t

M = mantelns höjd
H = kåpans höjd
B = kåpans bredd
L = kåpans längd
hs = tilluftsspridarens höjd
ØDT = diameter tilluftsanslutning

Specifikation

Tilluftskåpa Evac-T
R-E-3-2100x1200x550-200-2x250+300 l/s-400 l/s

R = sidor i rostfri stålplåt
G = sidor i laminatglas
R
E = tak i eloxerad aluminium
R = tak i rostfri stålplåt
E
Antal sidor3
Längd L i mm2100
Bredd B i mm1200
Kåpsidans höjd H i mm550
Mantelns höjd M i mm200
Tilluftsanslutning:
antal x diameter
2x250
Tilluft i l/s300 l/s
Frånluft i l/s400 l/s

Förslag till beskrivningstext

Tilluftskåpa Evac-T av fabrikat Acticon med tre sidor i rostfri stålplåt. Tak i eloxerad aluminium. Kåpan förses med T5-belysning i täthetsklass IP 65 och integrerade tilluftsdon. Filterhus FHV med trådnätsfilter.

Filterhus FHV och FHC

I filterhuset ingår trådnätsfilter, spjäll och mätuttag

Cyklonfilter Cyklotec

Marknadens effektivaste cyklonfilter med mycket effektiv fettavskiljning också vid variabla luftflöden.

UV Cyklotec

Fett- och luktreducering med UV-ljus och ozon. Används vid särskilt höga krav på luftrening och fettreducering, t.ex då frånluften ska utnyttjas för värmeåtervinning. Lämplig också för reducering av lukt från kök som kan upplevas störande för bostäder och arbetsplatser i närmiljön.

Ansulex brandsläcksystem

Automatiskt och manuellt utlöst system för släckning av bränder i kök. Skyddar köksutrustning, fettfilter och frånluftskanal. Enkel sanering efter brand.

frånluftskåpa evac-t

Filterhus FHV med trådnätsfilter

frånluftskåpa evac-t

Cyklotec består av ett filterhus med filterkassetter. Varje kassett innehåller tio cykloner

frånluftskåpa evac-t

UV Cyklotec: Filterhus med filterkassetter, UV-lysrör och trådnätsfilter

frånluftskåpa evac-t

Ansulex brandsläcksystem. Först monteras kökskåpan, därefter Ansulex