Cyklonfilter Cyklotec

Det effektiva fettfiltret för storkök

 • Avskiljer samtliga partiklar större än 7 µm
 • Filtrerar effektivt också vid variabla flöden
 • Konstant tryckfall ger alltid rätt frånluftflöde
 • Inga rörliga delar eller elektriska motorer
 • Minskad brandrisk och förenklad rengöring av kanalsystemet

Beskrivning

Cyklonfilter Cyklotec består av ett filterhus med spjäll och mätuttag samt ett antal filterkassetter. Varje kassett består av tio cykloner (spiralformade cylindrar).
Cyklotec har en unikt hög fettavskiljning, också vid variabla luftflöden. Den effektiva filtreringen minimerar brandrisk och underhåll av kanalsystemen. Filtrets utformning förhindrar igensättning, vilket alltid garanterar rätt frånluftsflöde.
Eftersom varje filterkassett fungerar inom ett stort flödes-område, täcks i regel kökets filtreringsbehov med ett fåtal kassetter. Kassetterna demonteras enkelt och rengörs i diskmaskin.

Cyklonfilter Cyklotec

En filterkassett består av tio cykloner. Kassetten lyfts enkelt av för rengöring i diskmaskin.

Funktion

Frånluftens hastighet i cyklonen avgör hur effektiv avskiljningen av partiklar blir. Högre hastighet ger effektivare avskiljning men också ett större tryckfall. I området 20-90 Pa arbetar cyklonfiltret effektivt med låga ljudnivåer. Cyklotec avskiljer samtliga partiklar större än
7 µm vid rekommenderat flöde och 9 µm vid halverat flöde. Cyklotec kan därför, med bibehållen partikelavskiljning, användas i kök där fläkten nyttjas på både hel- och halvfart.

Cyklonfilter Cyklotec

 1. Fet luft strömmar in i cyklonen
 2. Då luften cirkulerar med stor hastighet i cyklonen slungas fett och partiklar mot cyklonens vägg med hjälp av centrifugalkraften
 3. Fett och smuts rinner ner längs väggen till filtrets uppsamlingskärl
 4. Den filtrerade luften strömmar ut ur cyklonfiltret och förs vidare i frånluftskanalen
 5. Cyklonfilter Cyklotec

  Cyklotecs filtercylinder har en unik spiralform som skapar en accelererande lufthastighet. Den aerodynamiska utformningen ger mycket höga lufthastigheter också vid små luftflöden. Det är hemligheten bakom Cyklotecs överlägsna prestanda

Konstruktion

Filterhus i borstad rostfri stålplåt. Anslutningsstos med spjäll. Mätuttag. Filterkassett i rostfri stålplåt. Filterkassetten kan ersättas med blindplåt.

Frånluft

Antal filterkassetter i cyklonfilter Cyklotec bestäms av frånluftsflödet. För effektiv avskiljning rekommenderas ett tryckfall över Cyklotec på minst 20 Pa, vilket motsvarar det lägre frånluftsflödet i tabellen nedan. Vid det högre luftflödet är tryckfallet 80-90 Pa.

Frånluft
l/s
Antal
filterkassetter
ØDC
mm
LC
mm
60 - 1501250295
120 - 2502315400
170 - 3403400620
215 - 4304400840
250 - 52054001060

Luftflöde - Tryckfall - Ljudnivå

Redovisade dB(A)-värden gäller vid 10 m2 Sabine, vilket motsvarar en rumsdämpning på 4 dB.

Cyklonfilter Cyklotec

Ljudeffektsnivå

Ljudeffektsnivå Lw (dB) uppdelad i oktavband erhålls genom att addera nedanstående korrektion Kw med aktuell ljudnivå.

Tabell Kw - frånluft.

CyklonfilterFrekvens, Hz
 631252505001K2K4K8K
Cyklotec7654-4-9-15-29
Cyklonfilter Cyklotec

ØDC = frånluftsanslutning
LC = filterhusets längd

Avskiljningsgrad

Filtrets effektivitet har uppmätts på certifierat testinstitut enligt standard VDI 2052. Diagrammet visar filtrets partikelavskiljning vid rekommenderat (80 Pa) och halverat flöde (20 Pa). Observera att t o m vid halverat flöde avskiljs samtliga partiklar > 9 µm.

Cyklonfilter Cyklotec

Ljuddämpning

Redovisad ljuddämpning ΔL (dB) avser den totala ljudreduktionen mellan kanal och rum inkl. ändreflektion.

Tabell ΔL (dB) - frånluft.

Antal filter-kassetterFrekvens, Hz
 631252505001K2K4K8K
12015953322
21712733323
31510632212
414952211
513842111

Specifikation

Cyklotec – 3 – 320 l/s.

Antal filterkassetter3
Frånluft320 l/s

Förslag till beskrivningstext

Cyklotec cyklonfilter med 100% avskiljning av partiklar;
7 µm vid rek. flöde och 9 µm vid halverat flöde.