Ventilation för storkök

Med ledande teknik och ett brett sortiment har vi lösningar för alla typer av storkök. I våra kåpor kombinerar man fritt de funktioner köket kräver: frånluft, tilluft, styrluft, filtrering, UV-ljus rening och brandskydd. Med vårt högeffektiva fettfilter Cyklotec minimeras brandrisk och underhåll. För värmeåtervinning och luktreduktion kompletteras Cyklotec med UV-ljus och ozon.

  • 0
  • 0
  • 0