Ansvar för miljön

Acticon arbetar utifrån ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008/14001:2004 och våra produktionsenheter är certifierade. Det innebär att miljöfrågor är en självklar och integrerad del av vår verksamhet. Här är några konkreta exempel på hur vi försöker bidra till en långsiktigt ekologisk hållbar utveckling:

  • Våra produkter har en lång livslängd och tillverkas i återvinningsbara material av producenter som uppfyller våra höga kvalitets- och miljökrav.
  • Vår produktion lämnar inga utsläpp till mark, vatten eller luft och kräver inte tillstånd enligt gällande miljölagstiftning.
  • All tillverkningen sker i Sverige, vilket minskar miljöbelastande transporter.
  • Våra godstransporter utförs av miljöcertifierat transportföretag med miljöklassade fordon.
  • Samtliga företagsbilar är miljöklassade.
  • Allt emballagematerial kan antingen återanvändas eller återvinnas.
  • Vi är anslutna till REPA-registret (Näringslivets system för återvinning av förpackningar)

Läs gärna vår Miljöpolicy ->>

Acticon ansvar-for-miljon.jpg