Våra varumärken

 • Acticon
  Företaget som tillhandahåller smartare ventilation
 • Easy-Vent
  Luftdonet för moderna frånluftsystem, som ger bostäder filtrerad och förvärmd friskluft utan drag och buller
 • Cyklotec
  Cyklonfiltret med överlägsen kapacitet att avskilja fett ur storkökets frånluft
 • UV SAFE
  Ett komplett system för fett- och luktreducering i storkök.

Acticon vara-varumarken.jpg