Forskning och utveckling

Samarbete med universitet och högskolor, som bedriver forskning inom våra områden, har alltid varit en värdefull tillgång för Acticon. Unik specialistkompetens har på så sätt kunnat engageras för interna projekt. Vi har också varit en aktiv partner i forskningsprojekt vid bl a Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). För studenter vid Ingenjörshögskolan och Internationella Handelshögskolan i Jönköping fungerar vi som fadderföretag och lägger ibland ut uppgifter för examensarbeten.

Acticon har också ett nära samarbete med byggprocessens alla aktörer; från projektering, installation, besiktning och hela vägen till användning och underhåll. Att ta tillvara på all den erfarenhet och kompetens som detta ger är vår viktigaste källa för fortsatt utveckling av energieffektiva och smarta ventilationslösningar.

Forskning och utveckling - Acticon
Acticon forskning-och-utveckling-1.jpg

Innovation - Vi tror på att göra det svåra enkelt, först då är det genialt

Det enkla är ofta det svåra. Bakom Acticons självklara lösningar ligger många års arbete och utveckling i nära samarbete med våra kunder. Att bidra till teknikutvecklingen är en av våra drivkrafter, men alltid under mottot att våra produkter ska vara mer energieffektiva och användarvänliga än andra lösningar, helt enkelt smartare. Annars förtjänar de ingen plats i vårt sortiment. Genom åren har vårt arbete resulterat i ett flertal patenterade produkter, som rönt stor uppskattning på marknaden. Det är vi stolta över. Och mer är på gång ...

Vårt eget luft- och ljudtekniska laboratorium ger oss också möjligheten att ta fram och utvärdera anpassade lösningar för specifika kundprojekt.