Vår affärsidé

Acticon ska vara en ledande leverantör av ventilationsprodukter för uthålligt sunda och säkra inomhusklimat i bostäder, arbetsplatser och offentliga lokaler. Våra kunder är installationsföretag inom ventilation/VVS samt bygg- och fastighetsbolag. Vi tar ett långsiktigt ansvar för vår eftermarknad genom att tillhandahålla tillbehör och support till brukare av våra produkter. Med innovativa produkter och professionell support ska vi ge kunden ett mervärde i ökad effektivitet och lönsamhet. Vi ska säkerställa ett långsiktigt partnerskap med våra kunder genom gediget tekniskt kunnande, lyhördhet och en hög servicenivå.

Acticon - Vår affärsidé