Projektsupport

Storköksventilation

Ta vår hjälp att hitta bästa lösningen för ditt storköksprojekt. Utifrån kökets planritning och typ av verksamhet föreslår vi lämpliga kåpor, fettfilter och tillbehör. Vi beräknar luftflöden, tryckfall och ljudnivåer. Du får en komplett måttsatt lösning ritad i AutoCAD med x-ref fil som kan infogas i din egen planritning.

För dig som arbetar i MagiCAD gör vi 3D-ritningar av föreslagna kåpor med luftflöde, tryckfall och ljudnivåer specificerade. Dessa färdiga filer importerar du enkelt till din ritning med hjälp av Acticons plug-in program i MagiCAD.

Gå till Acticon plug-in för MagiCAD>>

Om du själv vill beräkna storkökets luftflöden har vi dimensioneringsverktyget Luftflöde storkök>> Det körs online och dina beräkningar kan sparas i programmet.

Titta också gärna i vår Projekteringsguide för storkök >>

Bostadsventilation

Vi hjälper dig välja rätt luftdon, intagskanal och fasadgaller utifrån fastighetens behov och konstruktion. Maila oss en sektionsritning på aktuell fasadvägg med krav på ljudreduktion. Vi CAD-ritar en lämplig lösning direkt i din ritning och returnerar som förslag till dig.

Använd vårt praktiska dimensioneringsprogram
Easy-Vent DIM >>. Där kan du själv beräkna rätt antal luftdon Easy-Vent, tryckfall, tilluftstemperatur och effektökning.

Luftfilter

Det är endast vi som tillhandahåller originalfilter till luftdonen Easy-Vent. De flesta av våra filter har en Acticon-etikett med filtrets namn/artikelnummer på. Saknas etikett eller om du inte kan hitta ditt filter i vår filterförteckning hjälper vi dig gärna. Så ring oss om du osäker. Det är viktigt att ha rätt filter till just dina luftdon Easy-Vent.