Köp- och leveransvillkor

Observera att villkoren nedan endast gäller professionella köpare, alltså vid försäljning till andra företag.
För privatpersoners köp följer vi villkoren i Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.
Dessa villkor finner du här >>

Allmänna leveransbestämmelser

För leveranser inom Norden tillämpar vi Allmänna Leveransbestämmelser NL09, om inte annat särskilt avtalats. NL09 är Teknikföretagens standardavtal och motsvaras internationellt av Orgalime S2000. För ventilationsinstallatörer tillämpas NL09 med tillägg för VU03, som särskilt avser ventilationsutrustning.

NL 09>>
VU03>>

Transport och mottagande

Vår normala service är att vi sköter all speditionshantering för kunden såsom bokning av frakt, lastning av godset och utnyttjande av vårt transportavtal med Schenker. Vi debiterar kunden vår självkostnad för transporten.

Vi tillämpar fraktvillkoret: FCA Jönköping - Fritt fraktföraren (avlämnings-/lastningsplats)
(Incoterms 2000)

Det innebär att Acticon ansvarar för att godset lastas på lastbil vid vår fabrik för vidarebefordran till kundens destination. Om kund inte särskilt begär egen transportör eller ger särskilda instruktioner om frakten, sänds godset med vår speditör på kundens risk och bekostnad.

Lossning av godset utförs av lastbilens bemanning (en man) och mottagaren måste vara beredd på att lämna erforderligt biträde och ha rätt utrustning för att kunna lossa godset (t.ex pallyftare eller truck vid större gods). Om mottagaren inte lämnar erforderligt biträde vid lossning, förbehåller vi oss rätten att debitera köparen eventuella uppkomna merkostnader.

Köparen ansvarar för mottagningskontroll. Synliga transportskador eller saknade kolli ska noteras direkt på transportörens fraktsedel vid mottagandet när godset ska kvitteras. Anmäl också direkt till Acticon. Dolda skador (ej synliga på emballaget) måste anmälas inom 7 arbetsdagar från godsets mottagande, kontakta oss på 036-37 07 90.

Returgodsbestämmelser

Före en eventuell retur av produkter måste alltid överenskommelse om detta ha träffats med ansvarig säljare på Acticon. Specialbeställda kundanpassade produkter kan vi av naturliga skäl inte ta i retur och kreditera. Det gäller t.ex kökskåpor, måttbeställda kanaler, lackerade fasadgaller och liknande.
För standardprodukt som, efter överenskommelse, returneras till oss krävs att den är i prima originalskick, dvs. oanvänd, inte demolerad eller märkt för att kreditering av fakturabelopp ska ske, med ett returavdrag på 35 %. Det åligger köparen att emballera returprodukter så att de inte heller skadas under transport. Returfrakten sker på kundens bekostnad.

I de fall returen beror på fel som vi är ansvariga för krediterar vi kunden fakturerat belopp utan något avdrag.