Bostadsventilation

Alla dokument är i digitalt format (pdf) och öppnas med Acrobat Reader. Saknar du programmet kan det hämtas gratis på Adobes hemsida. De broschyrer som också finns i tryckt utförande kan beställas per post. Ange det antal exemplar du vill beställa i beställningsrutan och fyll i det formulär för leveransuppgifter som öppnas när du klickar på Sammanställ beställning. Alla trycksaker är kostnadsfria.

 
 

Produktbroschyrer

Ange antal
Acticon - Easy-Vent - Frisk luft i bostäder (samlingsbroschyr)

Easy-Vent - Frisk luft i bostäder (samlingsbroschyr)

Acticon - Easy-Vent - Frisk luft i bostäder (samlingsbroschyr)2,12 mb40
Acticon - Easy-Vent ROT - Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT - Dragfri ventilation för äldre bostäder

Acticon - Easy-Vent ROT - Dragfri ventilation för äldre bostäder1,56 mb6
 

Produktblad

Ange antal
 

Easy-Vent-D-B

Acticon - Easy-Vent-D-B0,64 mb6 
 

Easy-Vent-E-B

Acticon - Easy-Vent-E-B0,64 mb6 
 

Easy-Vent-D-T

Acticon - Easy-Vent-D-T0,42 mb5 
 

Easy-Vent-E-T

Acticon - Easy-Vent-E-T0,32 mb5 
 

Flexi-Stål (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-Stål (Easy-Vent ROT)1,66 mb4 
 

Flexi-G (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-G (Easy-Vent ROT)1,98 mb4 
 

Flexi-SV (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-SV (Easy-Vent ROT)1,07 mb4 
 

Flexi-SVK (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-SVK (Easy-Vent ROT)0,87 mb4 
 

Mini-G (Easy-Vent ROT)

Acticon - Mini-G (Easy-Vent ROT)0,98 mb4 
 

Mini-S (Easy-Vent ROT)

Acticon - Mini-S (Easy-Vent ROT)0,74 mb4 
 

Maxi (Easy-Vent ROT)

Acticon - Maxi (Easy-Vent ROT)0,93 mb4 
 

Montering och skötsel

Ange antal
 

Easy-Vent

Acticon - Easy-Vent0,39 mb4 
 

Flexi-Stål (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-Stål (Easy-Vent ROT)1,39 mb2 
 

Flexi-G (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-G (Easy-Vent ROT)0,64 mb2 
 

Flexi-SV (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-SV (Easy-Vent ROT)0,54 mb2 
 

Flexi-SVK (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-SVK (Easy-Vent ROT)0,58 mb2 
 

Mini-G (Easy-Vent ROT)

Acticon - Mini-G (Easy-Vent ROT)0,35 mb2 
 

Mini-S (Easy-Vent ROT)

Acticon - Mini-S (Easy-Vent ROT)0,31 mb2 
 

Maxi (Easy-Vent ROT)

Acticon - Maxi (Easy-Vent ROT)0,51 mb2 
 

Skötselanvisning för lägenhetsinnehavare

Ange antal
 

Easy-Vent

Acticon - Easy-Vent0,56 mb2
 

Easy-Vent med toppanslutning, -T

Acticon - Easy-Vent  med toppanslutning, -T0,6 mb2 
 

Flexi-Stål (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-Stål (Easy-Vent ROT)0,41 mb1 
 

Flexi-G (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-G (Easy-Vent ROT)0,2 mb1 
 

Flexi-SV (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-SV (Easy-Vent ROT)0,2 mb1 
 

Flexi-SVK (Easy-Vent ROT)

Acticon - Flexi-SVK (Easy-Vent ROT)0,29 mb1 
 

Mini-S (Easy-Vent ROT)

Acticon - Mini-S (Easy-Vent ROT)0,22 mb1 
 

Mini-G (Easy-Vent ROT)

Acticon - Mini-G (Easy-Vent ROT)0,2 mb1 
 

Maxi (Easy-Vent ROT)

Acticon - Maxi (Easy-Vent ROT)0,18 mb1 
 

Miljövarudeklaration

Ange antal
 

Easy-Vent

Acticon - Easy-Vent 0,07 mb2 
 

Easy-Vent ROT

Acticon - Easy-Vent ROT0,07 mb2 
 

Övrigt

Ange antal
 

Energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus (SABO 2006)

Acticon - Energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus (SABO 2006)0,89 mb18 
 

Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler, rapport 2009:4 (Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme)

Acticon - Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler, rapport 2009:4 (Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme)3,71 mb72 
 

Tilluftsradiator del 1, artikel i Energi & Miljö mars 2012

Acticon - Tilluftsradiator del 1, artikel i Energi & Miljö mars 20120,38 mb3 
 

Tilluftsradiatorer del 2, artikel i Energi & Miljö april 2012

Acticon - Tilluftsradiatorer del 2, artikel i Energi & Miljö april 20120,44 mb3 
 

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus (Energimyndigheten och CIT Energy Management AB. Oktober 2011)

Acticon - Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus (Energimyndigheten och CIT Energy Management AB. Oktober 2011)2,46 mb74 
 

Potential of ventilation radiators. Doktorsavhandling. KTH april 2011 (John Are Myhren)

Acticon - Potential of ventilation radiators. Doktorsavhandling. KTH april 2011 (John Are Myhren)1,99 mb63