Easy-Vent Dim 2.2

Easy-Vent passar alla radiatorer. Nedanstående beräkning gäller oberoende av radiatorfabrikat.

Projekt*

Rum*

Uteluft till aktuellt rum

l/s

Max undertryck i aktuellt rum

Pa

Välj typ av filter

Komfortfilter

Grundfilter

Önskat antal Easy-Vent i aktuellt rum

st

Tryckfall över Easy-Vent exkl. fasadgaller

Pa

Luftflöde per Easy-Vent

l/s

Önskad temperatur i rummet

C

DUT, dimensionerande utetemperatur

C

Totalt erforderlig effekt för att värma uteluften

W

Erforderlig effekt per Easy-Vent för att värma uteluften

W

Radiator; temperatur framledning

C

Radiator; temperatur retur

C

Förklaring av några uttryck

"Max undertryck i aktuellt rum" Undertrycket brukar ligga mellan 10-20 Pa.

"Effektökning radiator" Påtvingad konvektion och en lokalt stor temperaturdifferens mellan radiator och uteluft, ökar radiatorns värmeeffekt. Det är denna ökade värmeeffekt som avses med "Effektökning radiator".

"Erforderlig radiatoreffekt exkl. transmission" Radiatorns effekt ska täcka både transmissionsförluster och uppvärmning av uteluft. Med "Erforderlig radiatoreffekt..." menas den effekt som krävs för uppvärmning av uteluft. Nödvändig effekt för att klara transmissionsförluster beräknas på vanligt sätt.

"Temperatur på tillförd uteluft" Om temperaturen är lägre än 13 grader C finns risk för drag. Detta markeras med röda siffror i resultattabellen.