Grundfilter 440x40
Flexi-SVK

440x40 mm

  • Effektivt luftfilter
  • Passar luftdonet Easy-Vent ROT modell Flexi-SVK monterad i fönsterkarmens underkant
  • Filtret kan dammsugas men bör bytas mot nytt vartannat år
  • Förbrukade filter sorteras som brännbart avfall

Pris: 24,00:-/st exkl. moms.
(inkl. moms 30,00:-/st)

Art nr: 16522011

Beskrivning

Grundfilter är ett litet effektivt luftfilter. Den genomsnittliga filtreringseffekten anges till mellan 65-80 %. Större partiklar som pollen, sporer och damm filtreras dock bort till 100 %.
Filtret består av syntetiska fibrer. Grundfilter håller ett lågt tryckfall vilket underlättar en god luftväxling.
Grundfilter är temperaturbeständigt upp till 100º C och fuktbeständigt upp till 100 % relativ fuktighet. Filtren uppfyller brandklass F1 (enligt DIN 53438). Inga giftiga gaser avges vid destruktion.

Korrekt funktion med originalfilter

Använd alltid originalfilter från Acticon AB. Det är vi som utvecklat Easy-Vent ROT modell Flexi-SVK och som levererar denna med produktgaranti. Det är din garanti för att luftdonet fungerar som avsett. Rätt luftmängd, inget läckage, rätt filtrering och lufttemperatur. Om annat filter används ansvaras inte för de tekniska data som ligger till grund för dimensionering av bostadens ventilation.
Att ett luftfilter håller hög kvalitet kan inte avgöras med ögat – det måste alltid testas i ett laboratorium. I detta fall även tillsammans med själva luftdonet så att inte ett felaktigt filter hindrar den grundläggande ventilationsfunktionen.

Rätt storlek

Innan beställning måste du kontrollera dina gamla filter, så att de nya filtren blir av samma typ och storlek. Grundfilter 440x40 Flexi-SVK (utan ram) saknar etikett med filtrets benämning. Det är därför viktigt att ta noggranna mått på filtret för att kunna välja rätt i vårt filtersortiment.

Mått

Se figur nedan.

Grundfilter G2-440x40 mm utan ram

Luftkvalitet - en fråga om hälsa

Ventilation innebär helt enkelt att byta ut gammal förbrukad luft med ny och frisk. Att denna luftväxling sker är helt avgörande för ett hälsosamt inomhusklimat. Om luftväxlingen hindras ökar bostadens fuktighet, vilket gynnar tillväxt av kvalster samt utsöndring av föroreningar från byggnadsmaterial och inredning. Luften blir unken och ofräsch. Den yttersta konsekvensen blir det man kallar ”sjuka hus”.
Vi tillbringar 90 % eller mer av vår tid inomhus och inomhusluft är i regel sämre än luften utomhus. Därför är väl ventilerade inomhusmiljöer av största vikt för att förebygga och lindra hälsobesvär såsom astma och allergi. Genom att dessutom effektivt filtrera den uteluft man tillför bostaden skapas förutsättningar för god luftkvalitet.

Ett sunt och klimatsmart system

Ovanför och bakom elementen i sovrum och vardagsrum sitter Easy-Vent ROT modell Flexi-SVK. Det är ett ventilationsdon som ger bostaden ren och förvärmd friskluft. I varje luftdon finns ett filter som förhindrar att pollen och föroreningar tar sig in med friskluften. För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, ska detta filter bytas med jämna mellanrum.

Så fungerar Easy-Vent ROT modell Flexi-SVK

Grundfilter G2-440x40 mm utan ram

Figuren visar en fasadvägg i genomskärning.
Uteluft leds in i luftdonet via en spaltventil i fönsterkarmens underkant. I luftdonet filtreras uteluften och värms upp av elementet. Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i elementets överkant. Dragfritt och ljudlöst.
Uppvärmningen med hjälp av elementet sker endast under den kalla årstiden, då elementet är i drift. Det är bara då förvärmningen av uteluften behövs.
Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum och ibland klädkammare. Easy-Vent ROT modell Flexi-SVK fyller kontinuerligt på med ny friskluft. På så vis skapas den nödvändiga luftväxlingen. Genialt, enkelt och helt naturligt.

Nya filter vartannat år

Filter måste bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga tillflödet av friskluft. Filtret kan dammsugas men rekommendationen är att det byts mot nytt vartannat år. Exakt hur ofta byte bör ske beror på utomhusmiljön, vilket innebär tätare byten i innerstadsmiljö än i områden utanför stadskärnan.

Så byter du

  1. Öppna rensluckan i luftdonets överkant. Det gör du genom att ta tag i kanterna på luckans kortsidor och dra den rakt mot dig. Det kan vara lite trögt, men det håller!
  2. Fäll fram filterhållaren (hålad plåt). Ta bort det gamla filret
  3. Lägg det nya filtret på filterhållaren och tillse att det vilar mot vinkeln i filterhållarens botten. Fäll tillbaka filterhållaren in mot väggen
  4. Sätt tillbaka luckan över filteröppningen och tryck till så att den låses fast

Acticon grundfilter-g2-440x40-skot-1.jpg

Tag bort rensluckan.
Fäll fram filterhållaren.

Acticon grundfilter-g2-440x40-skot-2.jpg

Lägg filtret på plats.

Acticon grundfilter-g2-440x40-skot-3.jpg

Fäll tillbaka filterhållaren,
Tryck fast rensluckan.

Gamla filter är brännbart avfall

Förbrukade filter sorteras som vanligt brännbart avfall, alltså det du lägger i soppåsen efter källsortering. Avfallet återvinns som energi i förbränningsanläggningar, som i sin tur ger oss både värme och el.

Rengöring

Luftdonet Flexi-SVK kan vid behov torkas av med fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring.