Grundfilter 452x122 Mini

452x122 mm

  • Effektivt luftfilter
  • Passar till äldre modeller av luftdonet Easy-Vent ROT modell Mini som installerats före år 2009
  • Filtret kan dammsugas men bör bytas mot nytt vartannat år
  • Förbrukade filter sorteras som brännbart avfall

Pris: 52,00:-/st exkl. moms.
(inkl. moms 65,00:-/st)

Art nr: 16552101

Beskrivning

Grundfilter är ett litet effektivt luftfilter. Den genomsnittliga filtreringseffekten anges till mellan 65-80 %. Större partiklar som pollen, sporer och damm filtreras dock bort till 100 %.
Filtret består av syntetiska fibrer. Grundfilter håller ett lågt tryckfall vilket underlättar en god luftväxling.
Grundfilter är temperaturbeständigt upp till 100º C och fuktbeständigt upp till 100 % relativ fuktighet. Filtren uppfyller brandklass F1 (enligt DIN 53438). Inga giftiga gaser avges vid destruktion.

Korrekt funktion med originalfilter

Använd alltid originalfilter från Acticon AB. Det är vi som utvecklat Easy-Vent ROT modell Mini och som levererar denna med produktgaranti. Det är din garanti för att luftdonet fungerar som avsett. Rätt luftmängd, inget läckage, rätt filtrering och lufttemperatur. Om annat filter används ansvaras inte för de tekniska data som ligger till grund för dimensionering av bostadens ventilation.
Att ett luftfilter håller hög kvalitet kan inte avgöras med ögat – det måste alltid testas i ett laboratorium. I detta fall även tillsammans med själva luftdonet så att inte ett felaktigt filter hindrar den grundläggande ventilationsfunktionen.

Rätt storlek

Innan beställning måste du kontrollera dina gamla filter, så att de nya filtren blir av samma typ och storlek. På filtret sitter det en etikett med filtrets benämning.

Mått

Se figur nedan.

Filter G2 modell Mini

Så här ser filteretiketten ut i naturlig storlek.

Luftkvalitet - en fråga om hälsa

Ventilation innebär helt enkelt att byta ut gammal förbrukad luft med ny och frisk. Att denna luftväxling sker är helt avgörande för ett hälsosamt inomhusklimat. Om luftväxlingen hindras ökar bostadens fuktighet, vilket gynnar tillväxt av kvalster samt utsöndring av föroreningar från byggnadsmaterial och inredning. Luften blir unken och ofräsch. Den yttersta konsekvensen blir det man kallar ”sjuka hus”.
Vi tillbringar 90 % eller mer av vår tid inomhus och inomhusluft är i regel sämre än luften utomhus. Därför är väl ventilerade inomhusmiljöer av största vikt för att förebygga och lindra hälsobesvär såsom astma och allergi. Genom att dessutom effektivt filtrera den uteluft man tillför bostaden skapas förutsättningar för god luftkvalitet.

Ett sunt och klimatsmart system

Under elementen i sovrum och vardagsrum sitter Easy-Vent ROT modell Mini. Det är ett ventilationsdon som ger bostaden ren och förvärmd friskluft. I varje luftdon finns ett filter som förhindrar att pollen och föroreningar tar sig in med friskluften. För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, ska detta filter bytas med jämna mellanrum.

Så fungerar Easy-Vent ROT modell MINI

Filter G2 modell Mini

Figuren visar en fasadvägg i genomskärning.
Uteluft leds in i luftdonet via en kanal i fasadväggen. I luftdonet filtreras uteluften och värms upp av elementet. Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i elementets överkant. Dragfritt och ljudlöst.
Uppvärmningen med hjälp av elementet sker endast under den kalla årstiden, då elementet är i drift. Det är bara då förvärmningen av uteluften behövs.
Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum och ibland klädkammare. Easy-Vent ROT modell Mini fyller kontinuerligt på med ny friskluft. På så vis skapas den nödvändiga luftväxlingen. Genialt, enkelt och helt naturligt.

Nya filter vartannat år

Filter måste bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga tillflödet av friskluft. Filtret kan dammsugas men rekommendationen är att det byts mot nytt vartannat år. Exakt hur ofta byte bör ske beror på utomhusmiljön, vilket innebär tätare byten i innerstadsmiljö än i områden utanför stadskärnan.

Så byter du

  1. Öppna filterluckan i luftdonets underkant. Det gör du genom att ta tag i kanterna på luckans kortsidor och dra den rakt mot dig. Det kan vara lite trögt, men det håller!
  2. Dra ut det ”gamla” filtret genom öppningen
  3. För upp det nya filtret i öppningen. Filtrets etikett ska vara vänd in mot rummet. Se till att filtret lutar mot dig och elementet.
  4. Tryck fast filterluckan så att filtret och luckan låses fast

Filterlucka

Det är viktigt att filterluckan, som sitter på luftdonets framsida, är rätt placerad och ordentligt fastsatt. För att fästa luckan gör du så här:
Kontrollera att luckan är vänd åt rätt håll (etiketten ska vara rättvänd). Tryck till på framsidan av luckan så att den fixeras på sin plats.

Gamla filter är brännbart avfall

Förbrukade filter sorteras som vanligt brännbart avfall, alltså det du lägger i soppåsen efter källsortering. Avfallet återvinns som energi i förbränningsanläggningar, som i sin tur ger oss både värme och el.

Rengöring

Luftdonet Mini kan vid behov torkas av med fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring. Om så önskas kan Mini enkelt demonteras för invändig rengöring.

Filter G2 modell Mini

Filtret ska vila mot den nedre plåtkanten.