Vilken typ av filter ska jag ha?

Om det finns ett Acticon originalfilter i ditt luftdon ska du helt enkelt beställa ett likadant. Beteckning hittar du på etiketten på filtret. Använd alltid originalfilter från Acticon då det är din garanti för att luftdonet fungerar som avsett. Rätt luftmängd, inget läckage, rätt filtrering och lufttemperatur. Filter behöver bytas regelbundet, helst en gång per år, för att lägenhetens friskluft effektivt ska filtreras från pollen, smutspartiklar och andra föroreningar.

Komfortfilter

Vid leverans av nya Easy-Vent är luftdonet alltid utrustat med Komfortfilter. Det är vårt val av standardfilter, då det fungerar bra också för bostäder i hårt trafikerade miljöer. Komfortfilter är ett s.k finfilter med mycket hög avskiljningsgrad av partiklar som pollen, sporer och andra föroreningar.

Grundfilter

I vissa fall kan Easy-Vent vara utrustat med Grundfilter, ett filter med något lägre avskiljningsgrad, men ett fullt tillräckligt alternativ när fastigheten är belägen i områden med liten miljöbelastning. En fördel är att tryckfallet över filtret är lägre än för Komfortfilter. Det innebär att luftgenomströmningen blir lite större, vilket är något man eftersträvar ibland.

Vanliga frågor

Jag hittar inte filter med filterklassen F7, var finns de?

F7 är en filterklass som har utgått, vi klassar numera våra filter enligt en ISO-standard. Därav har vi tagit bort beteckningen F7. Detsamma gäller för grundfilter där filterklassen G2 har utgått.

Era filter är så tunna, är de verkligen tillräckligt effektiva?

Våra filter är framtagna för att tillsammans med våra luftdon ge rätt luftmängd, filtrering och lufttemperatur för ett behagligt och sunt inomhusklimat. Är filtret för tjockt riskerar luftflödet in att bli för dåligt vilket resulterar i sämre luftkvalitet. Det finns också risk för läckage då luften hittar andra vägar om filtret är för tjockt och inte anpassat till donet.

Om jag beställer många filter, kan jag få rabatt då?

Beställningar över 450:- (motsvarar 6 st Komfortfilter) skickas fraktfritt. Varför inte beställa två byten på en gång? Vid beställning av 50-99 filter erhåller du även 10% rabatt. Vid beställning av 100 filter eller fler ger vi en rabatt på 15%.