Filter till Easy-Vent

Här finns filter till alla våra modeller av Easy-Vent och Easy-Vent ROT, luftdonen som ventilerar din bostad. Använd alltid originalfilter från Acticon. Det är din garanti för att luftdonet fungerar som avsett. Rätt luftmängd, inget läckage, rätt filtrering och lufttemperatur. Filter behöver bytas regelbundet, för att lägenhetens friskluft effektivt ska filtreras från pollen, smutspartiklar och andra föroreningar.