Easy-Vent ROT för renovering

Med Easy-Vent ROT kan äldre bostäder utrustas med modern och effektiv ventilation. De flexibla ROT-modellerna monteras enkelt utan att radiator eller fönsterbänk behöver demonteras. En kostnadseffektiv lösning för att skapa god inomhusmiljö med filtrerad och dragfri friskluft.

En komplett Easy-Vent ROT-lösning består av luftdon, kanal genom fasadvägg och passande fasadgaller. Ibland kan ett befintligt luftintag utnyttjas som kanal. Om nya radiatorer ska installeras används Easy-Vent för nybyggnation.

Easy-Vent ROT för renovering