Easy-Vent-E-B

Uteluftsdon för radiator typ enkelpanel

  • Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt.
  • För moderna energieffektiva frånluftsystem
  • Luftdonet är dolt bakom radiatorn och fungerar som konsol för denna
  • Enkelt montage utan lösa delar
  • Kombineras med väggkanal och fasadgaller

Beskrivning

Uteluftsdon för montage med radiator av typ enkelpanel. Easy-Vent-E-B är avsedd för kanalanslutning bakom donet. Easy-Vent levereras som standard med Komfortfilter.

Easy-vent passar alla radiatorer

Easy-Vent passar radiatorer med höjd upp till 900 mm och längd på minst 600 mm. Easy-Vent fungerar också som konsol för radiatorn. Endast om radiatorns längd är större än 1400 mm behövs kompletterande radiatorkonsoler.

Enkelt montage av easy-vent och radiator

Easy-Vent är en komplett enhet utan lösa detaljer. Eftersom luftdonet också är konsol för radiatorn monteras två funktioner i ett och samma moment. Inga verktyg behövs för att fixera radiatorn mot luftdonet.

Produktfakta

Easy-Vent är patenterad och mönsterskyddad i ett flertal länder inklusive Sverige. Luftdonet tillverkas i varmför- zinkad stålplåt och är pulverlackerat i vit kulör RAL 9010. Produkten är utvecklad för våra tuffa klimatförhållanden och tillverkas i Sverige.

Tysta bostäder

I trafikintensiva och bullriga miljöer rekommenderar vi ljuddämpande kanaler. Förutom olika typer av invändig ljud- isolering, kan intagskanalen utformas så att fasadväggens termiska isolering också utnyttjas som ljudabsorbent.

Förslag till beskrivningstext

Uteluftsdon Easy-Vent-E-B-400 med Komfortfilter av Acticons fabrikat. Komplett med cirkulär ljuddämpande kanal CV 100 och fasadgaller KC 100.

Funktion

Easy-Vent används i byggnader med frånluft- och självdragssystem, främst bostäder. Förbrukad luft i bostaden sugs ut via spiskåpa och ventiler i wc/badrum. Easy-Vent är placerad bakom radiatorn i vardagsrum och sovrum. Här tillförs ny luft som är filtrerad och förvärmd.

Easy-Vent-E-B

Uteluft leds in i luftdonet via en kanal i fasadväggen. I luftdonet filtreras uteluften och värms upp av radiatorn.
Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst. Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum och ibland klädkammare.

Mått

Easy-Vent-E-B är 445 mm bred. Luftdonet är lika högt som aktuell radiator. Ejektorn i luftdonets underkant bygger ner 25 mm under radiatorn. Rensluckan i donets överkant är 475 mm bred.

Easy-Vent-E-B

Flera Easy-vent bakom samma radiator

För att öka mängden tillförd friskluft går det utmärkt att placera flera luftdon bakom samma radiator. Minsta c-c mått mellan donen ska då vara 550 mm, vilket innebär att avståndet mellan donen blir 105 mm. För att båda luftdonen ska få plats måste radiatorn dock vara minst 1200 mm lång.

Easy-Vent-E-B

1) Radiatorns höjd -95 mm
2) För radiator med höjd 300 mm gäller 190 mm
*) Avstånd från vägg till centrum radiatorpanelen.

Easy-Vent-E-B

*) Detta gäller vid håltagning Ø100-145 mm samt om hålen placeras excentriskt enligt figur ovan.

Väggsektioner

Ritningarna visar olika varianter av fasadväggar i genomskärning med en komplett installation av Easy-Vent. Denna består av fasadgaller, kanal och luftdon Easy-Vent, monterad bakom en radiator. De färgmarkerade delarna ingår i Acticons leverans.

Rektangulär kanal under fönsterbleck - dolt luftintag

Acticon

RVA, RVB och RVC

En praktisk lösning i väggar där man önskar dolt luftintag och/eller ställer höga ljudkrav. Vanligt är att delar av kanalen monteras in i prefab-vägg på fabrik.

Acticon

RVAL, RVBL och RVCL

Föreligger speciella krav på rensbarhet är detta en lämplig kanal. Den är kompletterad med en vitlackerad renslucka som öppnas från insidan. I övrigt är utförandet identiskt med RVA, RVB och RVC.

Acticon

RVD

Denna kanal tillfredsställer mycket höga krav på ljuddämpning. Reduktionstal Dn,e,w 62 dB i både regelvägg och betongvägg.

Cirkulär kanal med fasadgaller

Acticon

CS och CV

Cirkulär kanal kompletterad med fasadgaller. En enkel och vanlig lösning i alla typer av väggar. Fungerar också utmärkt i tegelstensväggar. Önskas bra ljuddämpning i utfackningsväggar används kanal CV. Väggens isolering utnyttjas då som "gratis" ljudabsorbent.

Acticon

CS, CV och CI

med fasadgaller TG och ingjutningslåda. Denna kombination används endast i tegelstensväggar där man önskar ett galler med samma mått som en tegelsten. För att få en stabil och tät installation används ingjutningslåda TG. Cirkulär kanal i lämplig modell ansluts mot lådans stos.

Acticon

CI

Cirkulär kanal kompletterad med fasadgaller. Används i betongväggar med krav på bra ljudreduktion. Kanalens utanpåliggande isolering går inte genom hela väggen. Detta för att undvika allt för stor håltagning, vilket skulle försämra väggens ljudisolering. Kanalens utformning bestäms därför i samråd med Acticon.

Ljudreduktion Easy-Vent

Tabellerna nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent, kanal, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet Dn,e,w ref. 10 m² är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717. Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

Rektangulär kanal under fönsterbleck

Easy-Vent med anslutning bak.

Dn,e,wKanalRegelvägg med
mineralull
Betong
62RVDxx
56RVC+CVx-
55RVB+CIxx
53RVC+CSx-
53RVB+CSxx
52RVA+CVx-
48RVA+CIxx
45RVA+CSxx

Cirkulär kanal med fasadgaller

Easy-Vent med anslutning bak.

Dn,e,wKanalFasadgallerRegelvägg
med
mineralull
Betong
53CVVSC, KC, RC, TGx-
47CIVSC, KC, RC, TGxx
42CSVSC, KC, RC, TGxx

Ökad värmeeffekt

Easy-Vent utnyttjar radiatorn optimalt. Påtvingad konvektion och en lokalt stor temperaturdifferens mellan radiator och uteluft, ökar radiatorns värmeeffekt. Diagrammen visar radiatorns effektökning som funktion av radiatorns höjd och luftflöde. Förutsättningar: utetemperatur -20°, rumstemperatur 20° och medelvattentemperatur 50°. Med programmet Easy-Vent Dim är det lätt att simulera olika driftsfall.

Easy-Vent-E-B

Radiator enkelpanel med konvektorplåt (typ 11).

Easy-Vent-E-B

Korrigering av radiatorns effektökning vid annan utetemperatur än -20°.

Luftflöde och tryckfall

Diagrammet visar det statiska tryckfallet över Easy-Vent med filter och intagskanal. Det totala tryckfallet över en komplett installation med fasadgaller erhålls genom att addera värden ur diagrammet och tabellen nedan. Exempel: Vad blir tryckfallet över Easy-Vent med Komfortfilter F7 och kanal RVA med integrerat galler vid luftflöde 8 l/s?
Lösning: Diagrammet ger ett tryckfall på ca 8,5 Pa vid 8 l/s. I tabellen fås vid 8 l/s och kanal RVA värdet 1,5, d v s det totala tryckfallet blir 8,5+1,5=10 Pa.

Easy-Vent-E-B

Ljudnivån är mindre än 25 dB(A) för luftflöden upp till 15 l/s.

Modell8 l/s10 l/s12 l/s
*) RVA, RVB, RVC m fl1,52,53,5
VSC123
KC 100, RC 100, TG357

*) Gäller samtliga rektangulära kanaler med integrerat galler.

Tilluftens temperatur

Diagrammen visar uteluftens temperaturökning efter passage genom Easy-Vent. Dimensionerande temperatur är skillnaden mellan radiatorns medelvattentemperatur och utetemperatur. Exempel: Vattnets framledningstemperatur är 55° och returtemperaturen är 45°. Utetemperaturen är -20°. Dimensionerande temperatur blir (55+45)/2-(-20)=70°. Easy-Vent modell E, höjd 500 mm ger en temperatur-ökning på 37° vid luftflöde 10 l/s.

Easy-Vent-E-BEasy-Vent-E-BEasy-Vent-E-BEasy-Vent-E-B

Tillbehör

Luftintag till Easy-Vent-E-B kan bestå av en rektangulär kanal med integrerat galler för dolt luftintag eller en cirkulär kanal med fasadgaller. Vanligt är också en kombination av de båda.

Rektangulär kanal med dolt luftintag

Kanalen mynnar under fönsterbleck, som då fungerar som väderskydd. De rektangulära kanalerna kombineras alltid med en cirkulär kanal, modell CS, CV eller CI.

Acticon

RVA

grundmodell

Acticon

RVB

ljuddämpande

Acticon

RVC

ljuddämpande

Acticon

RVAL

med renslucka

Acticon

RVBL

ljuddämpande med renslucka

Acticon

RVCL

ljuddämpande med renslucka

Acticon

RVD

ljuddämpande kanal för mycket höga ljudkrav

Cirkulär kanal

Cirkulära kanaler används i kombination med rektangulära kanaler eller som genomgående kanal i fasadväggen. I det senare fallet kompletteras kanalen med ett fasadgaller.

Acticon

CS 100

slätplåt

Acticon

CV 100

ljuddämpande kanal

Acticon

CI 100

ljuddämpande kanal

Fasadgaller

Våra fasadgaller tillverkas i aluzinkplåt och är försedda med smådjurssäkert nät. Samtliga galler kan lackeras i valfri kulör.

Acticon

KC 100

Acticon

RC 100

Acticon

Väderskydd VSC

Acticon

TG

med ingjutnings-låda.