Easy-Vent för nybyggnation

Easy-Vent är det geniala luftdonet som tillför bostaden filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. Luftdonet monteras tillsammans med panelradiator av valfritt fabrikat och fungerar samtidigt som konsol för denna. Det patenterade uteluftsdonet Easy-Vent är en trygg och beprövad lösning, som fungerar lika effektivt år efter år.

I en komplett ventilationslösning med Easy-Vent ingår luftdon, kanal genom fasadvägg och lämpligt fasadgaller. Vissa kanaler har ett s.k. dolt luftintag som mynnar under fönsterbleck. Då är gallret integrerat i kanalen.

Easy-Vent för nybyggnation