Flipper

Aktivt tilluftsdon som utan motor automatiskt reglerar luftflödet

  • Unik konstruktion som inte kräver motorstyrning
  • För både konstanta och variabla luftflöden
  • Monteras i tak
  • Bättre skydd mot spridning av brandgaser

Unik funktion

Flipper arbetar självständigt utan behov av yttre kraftkälla. Luftriktarna är rörliga och spaltöppningen kan därför variera steglöst med luftflödet. Litet flöde ger liten öppning och tvärtom. Om luftflödet ändras ställer luftriktarna direkt in sig på exakt rätt öppning. Tilluften tvingas därmed naturligt till den hastighet som gör att dragproblem alltid undviks.
Vid leverans är Flipper inställd på 4-vägsinblåsning, men luftflödet kan enkelt avskärmas helt i en eller flera riktningar.

Patenterad konstruktion

Flipper består av två delar; överdel med stos och underdel med luftriktare. Luftriktarna är självreglerande och styrs enbart av trycket/luftflödet i kanalen. Inga energikrävande motorer eller andra känsliga komponenter behövs. En kåpa skyddar luftriktarnas upphängning mot smuts och annan påverkan.

Ökad säkerhet vid brand

Om olyckan är framme och det börjar brinna, byter Flipper automatiskt skepnad. Luftdonet blir istället ett brandgasskydd. Spaltöppningarna stänger och försvårar spridning av brandgaser i tilluftsystemet.

Rena tilluftskanaler

I system med traditionella luftdon kan smuts ansamlas i tilluftskanalen när ventilationen är avstängd. Det är de termiska stigkrafterna som får rumsluft och föroreningar att strömma ut i kanalen. När ventilationen åter startas tillförs dessa smutspartiklar rummet. Med Flipper hålls kanalerna rena. Då ventilationen stängs av, ställer luftdonet in sig i stängt läge och hindrar rumsluft att gå ”bakvägen”.

Flipper

Litet luftflöde - liten spaltöppning.

Flipper

Stort luftflöde - stor spaltöppning.

Flipper

Flipper med nedfälld underdel.

Enkelt rensbar anslutningslåda

Anslutningslådan ADA har ett patenterat fällbart spjäll som inte behöver demonteras vid rensning. Därmed förhindras att spjällpositionen ändras vid rensning eller att spjället återmonteras felaktigt.

Spännande design

I Flipper har funktion blivit spännande design. Helt synligt och mjukt arbetar luftriktarna med luften till rummet och man ser med egna ögon att ventilationen fungerar. Vill man dölja luftdonets rörelse är det enkelt att komplettera Flipper med en dekorplåt. Plåten finns i tre modeller. Dessa kan enkelt monteras i efterhand på befintliga Flipper. Vi kan också utforma dekorplåtar i önskat mönster och kulör.

Acticon

Flipper utan dekorplåt.

Acticon

Dekorplåt modell S.

Acticon

Dekorplåt modell P.

Acticon

Dekorplåt modell B.

Flipper

Flipper monterad med anslutningslåda ADA.

Produktfakta

Luftdon Flipper Utvändigt mått 330x330 mm. Anslutning Ø160 mm. Tillverkad i aluzinkplåt. Pulverlackerad i vit kulör, RAL 9010. Flipper är patenterat.

Tillbehör: Dekorplåt modell S, P och B. Storlek 305x305 mm. Tillverkad i förzinkad stålplåt och pulverlackerad i vit kulör, RAL 9010. Kan också levereras i valfritt mönster och kulör.
Undertaksplåt UP Storlek 595x595 mm. Tillverkad i förzinkad stålplåt och pulverlackerad i vit kulör, RAL 9010.
Anslutningslåda ADA Anslutning mot kanal, Ø125 mm. Anslutning mot Flipper, Ø160 mm (muff). Tillverkad i förzinkad stålplåt. Fällbart spjäll, invändig ljudabsorbent och fast mätuttag. ADA är patenterad.

Förslag till beskrivningstext

TD Självreglerande luftdon Flipper med anslutningslåda ADA med följande egenskaper:
- Självreglerande spaltöppning.
- Automatiskt skydd mot brandgasspridning.
- Anslutningslåda ADA med mätuttag och fällbart spjäll. Rensbar utan demontering av spjäll.

Mått

Acticon

Luftdon Flipper

Acticon
Acticon

Dekorplåt modell S,P och B.

Acticon

Undertakplåt UP

Acticon

Anslutningslåda ADA

Acticon

Luftflöde - Tryckfall - Ljudnivå

Redovisade dB(A)-värden gäller vid 10 m2 Sabine, vilket motsvarar en rumsdämpning på 4 dB.

Flipper

Flipper

Flipper

Flipper med ADA

Ljudeffektnivå

Ljudeffektnivå Lw = LA + Kw.

BenämningFrekvens, Hz
631252505001K2K4K8K
Flipper10843-1-14-8-5
Flipper + ADA81034-1-10-10-8

Tabell Kw

Kastlängd - komfortlängd

Flipper utnyttjar Coanda-effekten optimalt, vilket ger en effektiv inblandning av rumsluft. Donet tillför därmed luft dragfritt trots stora variationer i luftflöde och under-temperatur. Vid dimensionering kan kastlängd väljas i intervallet mellan L0,2 och Lkomfort. Kastlängden L0,2 är avståndet från donets centrum till isovelen 0,2 m/s vid isoterm tilluft. Mätning är utförd enligt ISO 5219. Kastlängd Lkomfort tar hänsyn till undertemperatur och konvektionsströmmar.

Flipper

Exempel: Vilken kastlängd erhålls då 40 l/s tillförs via Flipper med 4-vägsspridning? Gå in på 40 l/s i diagrammet ovan. Fortsätt rakt upp till linjen 4-vägs-spridning. Gå därefter vågrätt ut till vänster och läs av L0,2=2,3 samt ut till höger och läs av Lkomfort=1,8. Önskad kastlängd kan väljas mellan 1,8 till 2,3 m.

Ljuddämpning

Redovisad ljuddämpning avser den totala ljudreduktionen mellan kanal och rum inkl. ändreflektion.

BenämningFrekvens, Hz
631252505001K2K4K8K
Flipper1914649766
Flipper + ADA1818171626191518

Tabell ΔL (dB)

Montering

Anslutningslådan fixeras i tak med pendlar eller montageband. Luftdonets överdel skjuts in i lådans utlopp (muff) och fästes med skruv eller popnit. Donets underdel hängs i vinklat läge på överdelens bärprofil. Mätslangen från anslutningslådan fästes på underdelens mätuttag. Spjällvajern förs ner i luftriktar-kåpans förborrade hål. Underdelen vinklas upp mot överdelen och fixeras med “klicklåset”.
Eventuell dekorplåt monteras på donets underdel med distansskruv.
Undertaksplåt kan användas när Flipper monteras i kassettundertak med mått 600x600 mm.

Valfri spridningsbild

Vid leverans är Flipper inställd på 4-vägsinblåsning. Luftflödet kan avskärmas i önskad riktning. Gör då följande: Fäll ner luftdonets underdel. Tag bort skyddskåpan över luftriktarna. Böj upp den övre distansen på de luftriktare du önskar stänga. Placera åter kåpan på plats.

Flipper

Montage av Flipper med dekorplåt och anslutningslåda ADA.

Flipper

Flipper med nedfälld underdel. 1) Skyddskåpa.