Acticon - smartare ventilation
 

Referenser

Här är ett axplock av projekt där våra produkter finns representerade.
Under Bostadsventilation återfinns leveranser av luftdonet Easy-Vent till nybyggnadsprojekt samt Easy-Vent ROT-modeller för installation av modern ventilation i äldre bostadsfastigheter.
Under Storköksventilation finns projekt som vi levererat kökskåpor med olika funktioner, fettfilter, luftrenings- och luktreduceringssystem med UV-ljus.

Acticon - Referenser
 
 

E-post: info@acticon.se  |  Telefon: 036-37 07 90  |  Fax: 036-37 07 45  |  Copyright © Acticon AB  |  Gå till mobilversionen